Just you

Hoàng Thùy Linh: Nếu sai lầm thì phải trả giá

Hoàng Thùy Linh: Nếu sai lầm thì phải trả giá

Gặp Hoàng Thùy Linh vào một buổi chiều Sài Gòn dịu mát, tại quán cà phê trong khu căn hộ cô ở. Vẫn thế, nhiều lời nhưng sâu sắc. Và câu chuyện cứ dài ra như một quá trình thăng trầm của một nghệ sĩ trẻ trong suốt nhiều năm: Thành công, sai lầm và đối mặt với nó để xây dựng một 'đế chế' của riêng mình, sống cuộc đời của mình.

Top