Khoa Kế toán kiểm toán - Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Khoa Kế toán kiểm toán - Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

09:44 10/09/2012 1

Thông báo chiêu sinh K. 26* -  Ngày khai giảng: 12, 13.9.2012 • Kế toán thực tế: Thực hành nghiệp vụ của một kế toán tổng hợp làm việc độc lập với hồ sơ chứng từ thực tế và nhiều tình huống phát sinh thường gặp khi đi làm. Hoàn tất khóa học học viên sẽ tự tin đảm nhận công việc của một kế toán tổng hợp hoặc Kế toán trưởng tại các DN.