Kết thân

Khi các đảo quốc tận dụng cơ hội các nước lớn

Khi các đảo quốc tận dụng cơ hội các nước lớn

Nếu nội dung rò rỉ về thỏa thuận an ninh giữa Trung Quốc và quần đảo Solomon là đúng, thì điều đó làm sáng tỏ ý định của Trung Quốc trong việc mở rộng ảnh hưởng ở các đảo quốc nam Thái Bình Dương.

Top