Khách du lịch đến Cần Thơ

Khách du lịch đến Cần Thơ tăng 25%

Khách du lịch đến Cần Thơ tăng 25%

Thống kê của các công ty du lịch cho thấy lượng du khách trong và ngoài nước đến TP.Cần Thơ kỳ nghỉ lễ này tăng khoảng 25% so với ngày thường.

Top