khách mice

Khách du lịch MICE từ Việt Nam sang Thái Lan chiếm khoảng 10% lượng khách châu Á

Khách du lịch MICE từ Việt Nam sang Thái Lan chiếm khoảng 10% lượng khách châu Á

Lượng khách du lịch MICE (du lịch kết hợp triển lãm, hội nghị, hội thảo) từ Việt Nam sang Thái Lan hiện chiếm khoảng 10% tổng số khách MICE châu Á đến quốc gia này.

Top