Người dân có thể thực hiện khai báo y tế điện tử trên ứng dụng NCOVI

BHXH VN hỗ trợ nhân dân khai báo y tế điện tử

0
Bảo hiểm xã hội (BHXH) VN cho biết, cơ quan này đã đề xuất phương án giúp kết nối, liên thông, chia sẻ Cơ sở dữ liệu giữa BHXH VN và Bộ Y tế để phục vụ cho công tác khai báo y tế của người dân.