khai hoi de cua ong

[FLYCAM] Hàng vạn người xem khai hội đền Cửa Ông

[FLYCAM] Hàng vạn người xem khai hội đền Cửa Ông

0

Ngày 18.3.2018, hàng vạn người đổ về dự lễ khai hội đề Cửa Ông và tham gia nghi lễ rước đức ông Trần Quốc Tảng. Đền Cửa Ông được xếp hạng là Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt.