Cát lậu lộng hành và trách nhiệm quản lý

Cát lậu lộng hành và trách nhiệm quản lý

04:16 06/06/2022 1

Vấn nạn khai thác cát lậu và gian lận trong khai thác cát đang diễn ra vô cùng phức tạp. Thực trạng này cũng đặt ra nhiều vấn đề trong quản lý nhà nước, cả về công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm lẫn đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng.