Tiếp công dân không phải chỉ để nhận đơn

Tiếp công dân không phải chỉ để nhận đơn

0
Hôm qua 31.5, thảo luận tại tổ về dự án luật Tiếp công dân, nhiều đại biểu bày tỏ quan điểm cho rằng luật chưa làm rõ được việc tiếp dân để giải quyết hay tiếp dân chỉ để nhận đơn khiếu nại tố cáo.