Khó dễ

Lại ngưng tách thửa ở TP.HCM: Đừng gây khó cho dân

Lại ngưng tách thửa ở TP.HCM: Đừng gây khó cho dân

Đó là ý kiến của nhiều bạn đọc sau khi đọc bài Lại ngưng tách thửa ở TP.HCM đăng trên Thanh Niên ngày 20.8.

Top