Nghịch lý vừa nhập, vừa xuất tài nguyên

Nghịch lý vừa nhập, vừa xuất tài nguyên

06:29 15/03/2022 4

“Không thể có chuyện trong cùng tập đoàn mà vừa khai thác, xuất khẩu dầu thô, trong khi đơn vị khác lại phải đi nhập khẩu dầu thô để chế biến”, là vấn đề Phó thủ tướng Lê Văn Thành đặt ra đối với Tập đoàn dầu khí VN (PVN) tại buổi làm việc cuối tuần qua.