Khởi nghiệp thông minh

Chương trình UberEXCHANGE bước vào giai đoạn nộp đề án

Chương trình UberEXCHANGE bước vào giai đoạn nộp đề án

Chương trình UberEXCHANGE - Khởi nghiệp thông minh, do Uber phối hợp cùng Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), chính thức bước vào giai đoạn nộp đề án. Đây là chương trình đồng hành với các hoạt động định hướng, hướng nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên Việt Nam trên mọi lĩnh vực từ cấp trung ương đến địa phương, góp phần thực hiện tầm nhìn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Top