không chấp nhận tiền Bitcoin

Việt Nam không chấp nhận tiền Bitcoin

Việt Nam không chấp nhận tiền Bitcoin

Đó là khẳng định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đưa ra vào tối 27.2. Theo các quy định của pháp luật hiện hành về tiền tệ và ngân hàng, Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam; không được pháp luật thừa nhận và bảo vệ.

Top