Không được công nhận

Giấy phép lái xe quốc tế IAA không được công nhận tại Việt Nam

Giấy phép lái xe quốc tế IAA không được công nhận tại Việt Nam

Một số cá nhân, tổ chức quảng cáo dịch vụ đổi giấy phép lái xe IAA với hứa hẹn có giá trị sử dụng ở nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam nhưng thực tế Việt Nam không công nhận giấy phép lái xe này.

Top