Không tiếp khách

Vĩnh Phúc yêu cầu không tiếp khách, không giao lưu, không tiệc tùng… dịp nghỉ lễ 2.9

Vĩnh Phúc yêu cầu không tiếp khách, không giao lưu, không tiệc tùng… dịp nghỉ lễ 2.9

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Vĩnh Phúc vừa ra thông báo khẩn, yêu cầu toàn thể nhân dân thực hiện nghiêm một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, yêu cầu thưc hiện "ai ở đâu ở đó".

Top