Tình trạng thiếu chip đã giảm bớt

Tình trạng thiếu chip đã giảm bớt

15:19 22/07/2022 0

Báo cáo mới từ Reuters cho biết Huyndai, ABB và Electrolux là ba công ty chứng kiến ​​tình trạng thiếu chip đang giảm bớt trong thời gian gần đây.