khủng long cổ dài

Phát hiện hóa thạch khủng long cổ dài cực hiếm ở Úc

Phát hiện hóa thạch khủng long cổ dài cực hiếm ở Úc

Một họ hàng của khủng long bạo chúa T. rex với cái cổ dài hiếm thấy vừa được khai quật tại bang Victoria của Úc, và được cho là loài chuyển tiếp từ khủng long ăn thịt sang chế độ thực vật vào thời điểm trưởng thành.

Top