Kiểm soát mất cân bằng  giới tính khi sinh

Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

10:59 13/12/2018 0

Theo Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), 55 /63 tỉnh thành trên cả nước có sự chênh lệch giới tính. Trung bình cả nước tỷ lệ giới tính khi sinh hiện ở mức 112,8 trẻ trai/100 trẻ gái.