Ngày 26.10, Sở Công thương Lâm Đồng cho biết trong năm 2017 sẽ hỗ trợ 3 doanh nghiệp, hợp tác xã hình thành trung tâm sau thu hoạch với tổng vốn đầu tư hơn 48 tỉ đồng; tổng công suất của 3 trung tâm hơn 43.000 tấn rau các loại/năm.
Trước đó, với mô hình thí điểm máy phân loại, bảo quản nông sản tập trung tại H.Đức Trọng đã tăng năng suất phân loại cà chua từ 120 tấn/tháng lên 200 tấn/tháng; giảm công lao động cà chua từ 8 người/8 tiếng/ngày xuống còn 8 người/2 tiếng/ngày (giảm 75% công lao động/ngày). Việc phát triển mô hình trung tâm này không chỉ giúp giảm tổn thất mà còn nâng cao chất lượng giá trị nông sản.

Lâm Viên

Bình luận