Liên quan đến kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM về giải pháp đầu tư hệ thống cấp điện đến đồng hồ nhà, căn hộ trong dự án nhà ở (Báo Thanh Niên đã có bài phản ánh), Sở Tài chính TP.HCM cho biết khi xác định giá trị khu đất để chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, nhà nước đã tính chi phí đầu tư hệ thống cấp điện trong suất vốn đầu tư xây dựng công trình.
Tuy nhiên, việc hoàn trả vốn đầu tư hệ thống cấp điện cho chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại bình dân, nhằm giảm giá bán, nhằm tạo cơ hội cho người dân có nhu cầu tiếp cận về nhà ở có thể xem xét trong trường hợp Tổng công ty điện lực TP thống nhất hoàn trả chi phí đầu tư cho chủ đầu tư từ nguồn vốn không có nguồn gốc từ ngân sách, chủ đầu tư không tính vốn đầu tư hệ thống cung cấp điện vào giá thành hoặc các điều kiện ràng buộc khác.
Liên quan đến vấn đề này, Tổng công ty điện lực TP cho biết sẽ xem xét hỗ trợ những dự án nhà ở xã hội, nhà thu nhập thấp đầu tư hệ thống điện đến từng căn hộ.

Đình Sơn

Bình luận