Ngày 13.10, UBND TP.HCM đã họp với các sở ngành về đề án phát triển thị trường bất động sản (BĐS) giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là đề án).
Đơn vị tư vấn đề án, Trường đại học Hồng Đức (do Sở Xây dựng thuê), cho biết hiện thị trường BĐS TP còn bảy điểm vướng mắc gồm thủ tục phức tạp, nhiêu khê, tốn nhiều thời gian; hệ thống văn bản pháp lý phức tạp và thường xuyên thay đổi: công tác quản lý và chia sẻ dữ liệu thị trường BĐS còn phân tán: công tác lập quy hoạch, kế hoạch thiếu tính đồng bộ và thực tế; thị trường thiếu minh bạch; tín dụng BĐS tăng trưởng nhanh; nguồn thu từ BĐS có chiều hướng giảm.
Đề án đề xuất thành lập cơ quan quản lý phát triển nhà ở trực thuộc UBND TP chịu trách nhiệm chung về quản lý phát triển nhà ở, dự án nhà ở; xây dựng trung tâm thông tin thị trường BĐS trực thuộc UBND TP làm đầu mối quản lý và khai thác các vấn đề liên quan đến thị trường BĐS.
Về vấn đề này, ông Lê Văn Khoa, Phó chủ tịch UBND TP đề nghị Sở Xây dựng và Viện Nghiên cứu phát triển TP làm ngay để minh bạch thông tin, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người mua nhà tìm hiểu thông tin.

Đình Sơn

Bạn đọc phản hồi (1 nhận xét)

Minh Khoa

Quan trọng là các dự án có phải thông qua chữ ký và ý kiến của cơ quan quản lý này mới được thực hiện hay không?

Bình luận