UBND TP.Hà Nội vừa có văn bản gửi các sở Xây dựng, KH-ĐT, QH-KT, TN-MT, Tài chính, Cục Thuế, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, UBND các huyện, thị xã, xã phường, thị trấn trên địa bàn tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với vi phạm pháp luật trong hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản (BĐS).
Văn bản này do Phó chủ tịch Nguyễn Thế Hùng ký triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về tình hình thị trường BĐS.
Theo đó, Sở Xây dựng được giao chỉ đạo Thanh tra sở, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đội thanh tra xây dựng trên địa bàn tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các vi phạm trật tự xây dựng đô thị. Sở Tài chính và Cục Thuế TP công khai các dự án chưa nghiệm thu chất lượng công trình đã đưa vào sử dụng. Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP công bố công khai các dự án chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đã bàn giao.
UBND TP.Hà Nội giao Sở KH-ĐT TP công khai các dự án chậm tiến độ; phối hợp Sở Xây dựng công khai những dự án BĐS đang thế chấp ngân hàng, các dự án BĐS chậm tiến độ; phối hợp các sở, ngành và cơ quan liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát các dự án BĐS có tiến độ thực hiện chậm so với tiến độ đã được duyệt, xác định rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan lập báo cáo gửi TP xem xét, xử lý...

Lê Quân

Bình luận