Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 11/2017/TT-BCT quy định về hoạt động tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa, có hiệu lực từ ngày 11.9.
Theo đó, hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất được thực hiện qua các cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu chính. Riêng việc tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới chỉ được thực hiện tại các địa điểm trong khu kinh tế cửa khẩu. Nếu ở cửa khẩu phụ bên ngoài khu kinh tế thì chỉ được thực hiện nơi đã có đầy đủ cơ quan kiểm soát chuyên ngành và cơ sở kỹ thuật bảo đảm quản lý nhà nước. Các cửa khẩu phụ và cửa mở biên giới sẽ do UBND các tỉnh công bố sau khi đã thống nhất với các bộ ngành.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng trao đổi với Bộ Công thương về nguyên tắc lựa chọn và công bố danh sách doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới...

M.Phương

Bình luận