Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã có văn bản hỏa tốc về thực hiện bù trừ thu nhập từ hoạt động kinh doanh bất động sản (BĐS) với thu nhập khác.
Bởi theo quy định hiện hành thì doanh nghiệp (DN) BĐS chỉ được lấy lợi nhuận trong hoạt động ở các lĩnh vực khác để bù trừ cho hoạt động kinh doanh BĐS bị thua lỗ, nhưng không được lấy lợi nhuận từ kinh doanh BĐS để bù trừ cho các hoạt động khác bị thua lỗ. Đây là quy định bất hợp lý và không công bằng đối với các DN BĐS vì các ngành nghề khác đều được nhà nước cho phép hạch toán bù trừ trong quá trình kinh doanh để xác định lợi nhuận và nghĩa vụ nộp thuế thu nhập của DN. Quy định này cũng không phù hợp với thông lệ quốc tế.
Trong Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 16.5.2016 Chính phủ giao cho Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan "nghiên cứu, đề xuất để thực hiện bù trừ thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng BĐS với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh (bù trừ hai chiều)".
Hiệp hội và cộng đồng DN BĐS khẩn thiết đề nghị Chính phủ và Bộ Tài chính cho phép DN BĐS được thực hiện bù trừ hai chiều để đảm bảo môi trường kinh doanh công bằng và bình đẳng giữa các loại hình DN.

Mai Ka

Bình luận