UBND tỉnh Quảng Nam ngày 1.8 cho biết đã thống nhất chủ trương giao cho H.Nam Trà My lập kế hoạch tổ chức chợ phiên bán sâm núi Ngọc Linh tại trung tâm huyện này mỗi tháng 1 lần.
Ngoài ra, để tăng cường quản lý chất lượng sâm núi Ngọc Linh, UBND tỉnh giao cho Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với các sở: KH-CN, Công thương, Công an tỉnh và UBND H.Nam Trà My xây dựng bộ tiêu chí về chất lượng sản phẩm, cách phân biệt sâm núi Ngọc Linh thật và giả để tránh mua nhầm.
Tỉnh cũng yêu cầu thành lập tổ liên ngành để đảm bảo an ninh trật tự tại chợ phiên, phòng chống hàng giả, gian lận thương mại đối với sản phẩm sâm núi Ngọc Linh.

Hữu Trà

Bình luận