UBND H.Kon Plông (Kon Tum) cho biết Trung tâm khuyến nông tỉnh Kon Tum đã đưa cây bắp sú về khu du lịch sinh thái Măng Đen, H.Kon Plông chuyển giao kỹ thuật cho một số hộ trồng thí điểm, bước đầu mang lại thành công. 
Điển hình như gia đình ông Đinh Công Thể trồng 1.000 m2, từ khi trồng đến lúc thu hoạch đã sinh trưởng tốt, bình quân mỗi bắp sú nặng 2 kg. Với giá bán hiện nay là 10.000 đồng/kg, gia đình ông Thể thu về 60 triệu đồng/sào (1.000 m2). Trung tâm khuyến nông tỉnh Kon Tum cho rằng, qua thực tế kiểm nghiệm, cây bắp sú ở Măng Đen được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh đánh giá cao và xem như loại cây này đã thích hợp với vùng đất Măng Đen.

Phạm Anh

Bình luận