Theo Công báo Liên bang của Cơ quan Kiểm dịch động thực vật Mỹ (APHIS) trực thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ, trái vú sữa tươi của VN đã chính thức được chấp thuận nhập khẩu vào thị trường nước này.
Quyết định này được APHIS đưa ra sau khi đã hoàn tất bản báo cáo phân tích nguy cơ dịch hại để đánh giá những nguy cơ liên quan đến việc nhập khẩu trái vú sữa tươi từ VN vào Mỹ.
Theo đó, chỉ cần áp dụng một hoặc vài tiêu chuẩn về vệ sinh thực vật nhất định, trái vú sữa tươi từ VN đủ tiêu chuẩn an toàn để nhập khẩu vào lục địa Mỹ.
Như vậy, với việc hoàn tất thủ tục xuất khẩu thành công vào Mỹ, vú sữa sẽ là loại trái cây thứ 5 chính thức được phép nhập khẩu vào thị trường này, sau thanh long, vải thiều, nhãn và chôm chôm.

Lê Hà

Bình luận