Tổng lượng ô tô nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm là 51.000 chiếc, đạt giá trị trên 1 tỉ USD, tăng 2,9% về lượng, giảm 15% về trị giá so cùng kỳ năm trước.
Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm của Tổng cục Hải quan cho biết: Tổng lượng ô tô nhập khẩu là 51.000 chiếc, đạt giá trị trên 1 tỉ USD, tăng 2,9% về lượng, giảm 15% về trị giá so cùng kỳ năm trước.
Trong đó, ô tô dưới 9 chỗ nhập 26.600 chiếc, trị giá 449 triệu USD. Xe dưới 9 chỗ nhập từ Indonesia dẫn đầu với 8.900 chiếc, trị giá 171 triệu USD, tăng 66 lần về lượng và 103 lần về trị giá so cùng kỳ năm trước. Thái Lan đứng thứ 2 với 6.600 chiếc, trị giá gần 105 triệu USD, tăng 84,1% về lượng và 157,4% về trị giá so cùng kỳ năm trước.

Chí Nhân

Bình luận