Cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa

Cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa

08:49 09/09/2022 0

Ông Nguyễn Tiến Lưu, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất (TTPTQĐ) Khánh Hòa bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng do chịu trách nhiệm chính đối với việc để trung tâm này xảy ra vi phạm nghiêm trọng pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Bản thân ông Lưu thiếu gương mẫu, xây dựng nhà ở không có giấy phép.