kỳ thị LGBT

Nỗ lực 'Trường học cầu vồng'

Nỗ lực 'Trường học cầu vồng'

Vì một môi trường học đường bình đẳng, không bạo hành, không kỳ thị LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới)… là mục đích của những người nỗ lực xây dựng chương trình 'Trường học cầu vồng'.

Top