là chính mình

Đừng dạy con chỉ cần học giỏi là đủ

Đừng dạy con chỉ cần học giỏi là đủ

Chỉ cần con học thật giỏi để sau này kiếm nhiều tiền thì muốn làm gì cũng được. Đây có lẽ là lời dạy phổ biến của các bậc ông bà, cha mẹ cho con cháu mình.

Top