Lan cam tạm bợ

Lan can cầu tạm bợ

Lan can cầu tạm bợ

Một đoạn lan can cầu Đà Rằng cũ, TP.Tuy Hòa (Phú Yên) bị gãy hơn 5 m. Thay vì sửa chữa, cơ quan chức năng lại dùng cây tre, dây thép buộc lại (ảnh), trông rất phản cảm và nguy hiểm.

Top