Lãng phí thời gian

Giáo viên phải viết hàng ngàn trang sổ sách, giấy tờ mỗi năm học

Giáo viên phải viết hàng ngàn trang sổ sách, giấy tờ mỗi năm học

Khi Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư 32 năm 2020 để thay thế cho Thông tư 12 năm 2011, nhiều giáo viên nghĩ đến việc giảm áp lực hồ sơ sổ sách. Tuy nhiên, mỗi năm giáo viên vẫn phải viết tay, in ấn hàng ngàn trang sổ sách, giấy tờ.

Top