Hương vị quê hương: 'Ai mì quảng Phú Chiêm...'

Hương vị quê hương: 'Ai mì quảng Phú Chiêm...'

20:11 13/08/2022 0

Đó là tiếng rao quen thuộc từ những gánh mì quê xứ Quảng, là “đại diện thương hiệu” của làng Phú Chiêm (xã Điện Phương, TX.Điện Bàn, Quảng Nam), cái nôi của những gánh mì Quảng hiện diện cả thế kỷ qua giữa các phố thị Đà Nẵng, Quảng Nam.