Lấy chồng sớm

Nhiều thiếu nữ Nghệ An lấy chồng khi 12 - 13 tuổi

Nhiều thiếu nữ Nghệ An lấy chồng khi 12 - 13 tuổi

Đó là kết quả khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Nghệ An được công bố tại buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh này về tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh.

Top