le lam chay

Người dân Long An thỉnh ông Tiêu dưới nắng gay gắt

Người dân Long An thỉnh ông Tiêu dưới nắng gay gắt

0

Sáng ngày 19.2.2019 (ngày 15 tháng giêng), hàng ngàn người dân đã có mặt từ rất sớm tham dự lễ thỉnh ông Tiêu (Tiêu Diện Đại Sĩ) tại chùa Linh Phước (TT. Tầm Vu, H.Châu Thành, tỉnh Long An).