lễ phát động Tết trồng cây

T.Ư Đoàn tổ chức lễ phát động Tết trồng cây

T.Ư Đoàn tổ chức lễ phát động Tết trồng cây

Sáng 9.2, tại thị xã Chí Linh, Hải Dương, lễ phát động Tết trồng cây do T.Ư Đoàn và UBND tỉnh Hải Dương phối hợp tổ chức.

Top