Les Sam

Tự bay trên đôi cánh của mình

Tự bay trên đôi cánh của mình

Wings Phan Xích Long - chi nhánh của Hệ thống Nối mi bóng tối Wings Lashes, Học viện nối mi bóng tối Wings Academy đã tổ chức định hướng nghề nghiệp, kiểm tra tay nghề & trao học bổng học nghề nối mi cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn thuộc đối tượng của Chương trình Kết nối cộng đồng tung cánh ước mơ.

Top