LG Tech Show 2016

LG đem loạt sản phẩm Signature về Việt Nam, giới thiệu TV OLED mỏng 2,57 mm

LG đem loạt sản phẩm Signature về Việt Nam, giới thiệu TV OLED mỏng 2,57 mm

LG Signature chính là những dòng sản phẩm công nghệ mới của LG, bao gồm các dòng TV OLED 4K đột phá, máy giặt cao cấp, tủ lạnh công nghệ cao và nhiều thành tựu công nghệ khác được giới thiệu lần đầu tiên tại CES 2016.

Top