HLV tuyển Việt Nam và U.23 'hai trong một'?

HLV tuyển Việt Nam và U.23 'hai trong một'?

08:26 12/11/2022 2

Chiếc ghế nóng của đội tuyển Việt Nam và đội U.23 Việt Nam vẫn sẽ do HLV ngoại đảm nhiệm, nhưng liệu sẽ là “hai trong một” hay mỗi đội được dẫn dắt bởi một HLV khác nhau?

Đã đến lúc cải tổ quyết liệt Ban Trọng tài VFF

Đã đến lúc cải tổ quyết liệt Ban Trọng tài VFF

08:39 10/11/2022 12

VFF khóa 9 đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng, bao gồm cả đổi mới công tác trọng tài. Tuy nhiên, nếu không cải tổ bộ máy lãnh đạo Ban Trọng tài VFF, e rằng chất lượng trọng tài sẽ tiếp tục đi xuống.