liên hoan cải lương

Thay đổi để tốt hơn

Thay đổi để tốt hơn

Liên hoan cải lương toàn quốc đang diễn ra tại tỉnh Đồng Nai, cũng như liên hoan kịch từng sôi động tại Huế vào tháng 7 năm nay. Bên cạnh niềm vui của nghệ sĩ khi “đến hẹn lại lên”, vẫn còn những ưu tư, nhức nhối.

Top