Lối mở cho doanh nghiệp

'Lựa chọn nào thời hậu Covid?': Lối mở cho doanh nghiệp trong xu hướng mới

'Lựa chọn nào thời hậu Covid?': Lối mở cho doanh nghiệp trong xu hướng mới

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang dần thích nghi với trạng thái “bình thường mới”, doanh nghiệp phải tiếp tục cân bằng chiến lược, cắt giảm chi phí, đồng thời chuyển hướng đầu tư để chuẩn bị cho những khủng hoảng trong tương lai.

Top