lớp ghép bậc tiểu học

Kon Tum còn trên 100 lớp ghép bậc tiểu học

Kon Tum còn trên 100 lớp ghép bậc tiểu học

Theo thống kê của ngành giáo dục tỉnh Kon Tum, toàn tỉnh hiện vẫn còn đến 102 lớp ghép với 984 học sinh tiểu học.

Top