lừa tiền ngân hàng

Nữ giúp việc trộm sổ tiết kiệm, lừa tiền ngân hàng để... cưới chồng trẻ

Nữ giúp việc trộm sổ tiết kiệm, lừa tiền ngân hàng để... cưới chồng trẻ

Linh xin ở nhờ, làm người giúp việc rồi trộm sổ tiết kiệm và CMND của bà chủ. Sau đó Linh rút sạch 684 triệu đồng từ sổ tiết kiệm của bà chủ để làm đám cưới với chồng trẻ.

Top