Dùng lưới sắt bảo vệ tàu cổ đắm

Dùng lưới sắt bảo vệ tàu cổ đắm

03:05 18/08/2013 0

Ngày 17.8, khu vực tàu cổ đắm ở vùng biển thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) không còn cảnh náo loạn tranh giành, lặn tìm cổ vật như sáng 16.8. Các ngành chức năng tiến hành cắm biển báo hạn chế hoạt động tại khu vực vùng biển tàu cổ đắm, tăng cường lực lượng, phương tiện túc trực 24/24 giờ.