luon bo nong

Lạ lùng lươn biển phồng miệng to như quả bóng

Lạ lùng lươn biển phồng miệng to như quả bóng

0
Lươn gulper hiếm, còn được gọi là lươn bồ nông, vừa được các nhà khoa học phát hiện ngoài khơi Hawaii, có khả năng phồng miệng to hơn kích thước của nó gấp nhiều lần.
/form>