macbook touch

MacBook Touch được mô tả trong concept là thiết kế mở ra kỷ nguyên mới  /// Ảnh: Handy Abovergleich

Ý tưởng MacBook Touch kết hợp iOS và Mac

0
Phát triển một thiết bị kết hợp giữa iOS và Mac được cho là đã nằm trong kế hoạch lâu năm của Apple, nhưng sản phẩm thực tế vẫn chưa được đưa ra, vì vậy concept MacBook Touch thực sự rất đáng xem.