Mái Ấm Tre Xanh

AccorHotels hành động vì một thế giới xanh

AccorHotels hành động vì một thế giới xanh

Cách đây một năm, AccorHotels công bố cam kết phát triển bền vững mới với nhiều mục tiêu tiến tới năm 2020. Chương trình Planet 21 mở rộng – hành động vì một thế giới xanh của tập đoàn tập trung vào bốn nhóm ưu tiên hành động là nhân viên, khách, đối tác và cộng đồng địa phương với hai ưu tiên tác động là dịch vụ ẩm thực và tòa nhà.

Top