Manga Comic Con 2022

Hâm mộ phim The Dark Knight, 9X Hà Nội bỏ hơn nửa tỉ làm 'siêu xe' Batman

Hâm mộ phim The Dark Knight, 9X Hà Nội bỏ hơn nửa tỉ làm 'siêu xe' Batman

Vì mê mẩn bộ phim The Dark Knight, 9X Hà Nội đã bỏ hơn nửa tỉ làm ‘siêu xe’ Batman mang vào TP.HCM tham dự sự kiện Manga Comic Con 2022.

Top