Medifood

Trị bệnh bằng dinh dưỡng

Trị bệnh bằng dinh dưỡng

(TNO) Trị bệnh bằng dinh dưỡng là một xu thế mới hình thành dựa trên cơ sở lựa chọn một chế độ dinh dưỡng phù hợp để giữ gìn sức khỏe. Vì vậy, tùy thuộc vào thể trạng bệnh nhân đòi hỏi phải có một thực đơn dinh dưỡng riêng.

Top